ประกวดราคาจัดซื้อ

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ รายการ

ชื่อโครงการ : จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องพักคอยผู้ป่วยแผนกตรวจโรคผู้ป่วยนอก

images

Related posts

Leave a Comment