ประกวดราคาจัดซื้อ

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑ รายการ

ชื่อโครงการ : จ้างปรับปรุงอาคารห้องฉุกเฉิน ของโรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ 

images

Related posts

Leave a Comment