ประกวดราคาจัดซื้อ

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑ รายการ

ชื่อโครงการ : ซื้อรถยนต์พยาบาล แบบที่ ๕ พร้อมอุปกรณ์ สาย พ. เพิ่มเติม

images

Related posts

Leave a Comment