กิจกรรมโรงพยาบาลค่าย

ทีมส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน จัดโครงการให้ความรู้โรคเอดส์ ณ หน่วย ศร.พัน.1

                   เมื่อวันที่ 4 มิ.ย.61  11.00 น ทีมส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน   จัดโครงการให้ความรู้โรคเอดส์ แก่ข้าราชการ ลูกจ้างและครอบครัว ณหน่วย ศร.พัน.1 

timeline_20180605_181358

Picture 1 of 8

Related posts

Leave a Comment