กิจกรรมโรงพยาบาลค่าย

ทีมส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมฯ พบปะและให้คำแนะนำผู้ประกอบการร้านอาหารแผงลอย ในเขตพื้นที่รพ.ค่ายธนะรัชต์

เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 61 ทีมส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมฯ พบปะและให้คำแนะนำผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอย ตามหลัก Clean Food Good Taste ในเขตพื้นที่ รพ.ค่ายธนะรัชต์

LINE_P20180302_081153220

Related posts

Leave a Comment