กิจกรรมโรงพยาบาลค่าย

โครงการชีวิตสดใสวัย40+

การบรรยายพิเศษในโครงการ “ชีวิตสดใสในวัย 40 บวก” โดย พล.ต.สายัณห์  สวัสดิ์ศรี รองจก.พบ. ณ ห้องประชุมรพ.ค่ายธนะรัชต์

16794

Related posts

Leave a Comment