ประกวดราคาจัดซื้อ

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ รายการ

ชื่อโครงการ: จ้างซ่อมปรับปรุงตึกแล็บและเอกซเรย์ และตึกอำนวยการ (โอ.พี.ดี.) ของ โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์

Read More