กิจกรรมโรงพยาบาลค่าย ประชาสัมพันธ์

แจ้งช่องทางการบริการผู้ป่วยที่ต้องการรับยาต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย และลดความคับคั่งในโรงพยาบาล

Read More