กิจกรรมโรงพยาบาลค่าย

รับสมัครพนักงาน ช่วยการพยาบาล

โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ รับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก   ดาวน์โหลดใบสมัคร

Read More