กิจกรรมโรงพยาบาลค่าย

ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารระดับต้น กรมแพทย์ทหารเรือ เยี่ยมชมกิจการของโรงพยาบาล

                 เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 62  พ.อ.ชูชาติ พลบุรี   ผอ.รพ.ค่ายธนะรัชต์  ให้เกียรติเป็นประธานให้การต้อนรับแก่ กองวิทยาการ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ หลักสูตรเหล่าทหารแพทย์ ชั้นนายเรือ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 40 นาย โดยเข้ารับการฟังบรรยายสรุปหัวข้อ ระบบงานบริหารและการบริการสุขภาพ และเยี่ยมชมกิจการของโรงพยาบาล การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

Read More