640
กิจกรรมโรงพยาบาลค่าย ประกวดราคาจัดซื้อ

แผนจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศให้บริสุทธิ์ชนิดยึดติดกับเพดาน

แผนจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศให้บริสุทธิ์ชนิดยึดติดกับเพดาน

Read More
ประกวดราคาจัดซื้อ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างซ่อมปรับปรุงตึกแล็บและเอกซเรย์ และตึกอำนวยการ โอ.พี.ดี.

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างซ่อมปรับปรุงตึกแล็บและเอกซเรย์ หมายเลข ๘๓๗/๑๕ และตึกอำนวยการ (โอ.พี.ดี) หมายเลข ๘๓๑/๑๕ ของโรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ 

Read More
กิจกรรมโรงพยาบาลค่าย

ทีมส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน รพ.ค่ายธนะรัชต์ ออกตรวจเยี่ยมและนิเทศน์หน่วยฝึกทหารใหม่

วันที่ 22 พ.ค. 61  งานส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน รพ.ค่ายธนะรัชต์ ออกตรวจเยี่ยมและนิเทศก์หน่วย ศสร. หน่วยฝึกทหารใหม่ที่ 1 ,2, พัน.บริการ 4 กองร้อย และ กรม นร.ฝึกฝึกฯที่ 7 และ 8

Read More