กิจกรรมโรงพยาบาลค่าย

ทีมส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน รพ.ค่ายธนะรัชต์ ออกตรวจเยี่ยมและนิเทศน์หน่วยฝึกทหารใหม่

วันที่ 22 พ.ค. 61  งานส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน รพ.ค่ายธนะรัชต์ ออกตรวจเยี่ยมและนิเทศก์หน่วย ศสร. หน่วยฝึกทหารใหม่ที่ 1 ,2, พัน.บริการ 4 กองร้อย และ กรม นร.ฝึกฝึกฯที่ 7 และ 8

Read More
กิจกรรมโรงพยาบาลค่าย

ทีมส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน รพ.ค่ายธนะรัชต์ ออกนิเทศก์โรคลมร้อน และให้ความรู้ในการป้องกันโรคเอดส์

วันพุธที่ 23 พ.ค.61 ทีมส่งเสริมสุขภาพและเวชกรนมป้องกัน รพ.ค่ายธนะรัชต์ ออกนิเทศก์โรคลมร้อน และให้ความรู้ในการป้องกันโรคเอดส์ให้แก่ รร.นส.ทบ,ศร.พัน 1 และ ศร.พัน 2  

Read More