กิจกรรมโรงพยาบาลค่าย

ทีมส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน ร่วมรณรงค์และให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออก ณ opd

  วันที่ 24 พ.ค. 61  ทีมส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน ร่วมรณรงค์และให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออกแก่ผู้มารับบริการ ณ opd หลัก 5 ป.ปราบยุงลาย ไปใช้ คือ ป.ที่ 1 ปิด ปิดภาชนะขังน้ำให้มิดชิด ป้องกันยุงลายลงไปวางไข่ ป.ที่ 2 เปลี่ยน เปลี่ยนน้ำในแจกัน ถังเก็บน้ำ ทุก 7 วัน ป.ที่ 3ปล่อย ปล่อยปลากินลูกน้ำ ป.ที่ 4 ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ปลอดโปร่ง ป.ที่ 5 ปฏิบัติเป็นประจำจนเป็นนิสัย จะช่วยป้องกันโรคไข้เลือดออกได้ ” maximum_entity_count=”500″]  

Read More