ประกวดราคาจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบแบบใช้ก๊าซ ๓ ชนิด พร้อมเครื่องช่วยหายใจควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบแบบใช้ก๊าซ ๓ ชนิด พร้อมเครื่องช่วยหายใจควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน

Read More
ประกวดราคาจัดซื้อ

ประกาศ ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กแรกเกิดจนถึงผู้ใหญ่ ระบบไมโครโปรเซสเซอร์

ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

Read More