Category Archives: ประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์

รับสมัครเทคนิค

ดาวน์โหลดใบสมัคร

โรงพยาบาลในสังกัดกองทัพบก

S__2506759

รพ.ค่ายธนะรัชต์รับสมัครผู้ช่วยพยาบาล 2 อัตรา และ พนักงานบริการ ปฏิบัติหน้าที่แผนกพยาธิวิทยา 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันนี้-22 กพ.60 สอบ 23 กพ.60

ส่งเอกสารที่ : ร.อ.สราวุฒิ ตันตรา
รพ.ค่ายธนะรัชต์ 125 ม.3 ต.เขาน้อย .ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77160

ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว.pdf
5.5 MiB
364 Downloads
Details
ประกาศผลสอบบุคคลพลเรือน เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศผลสอบบุคคลพลเรือน เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศผลสอบบุคคลพลเรือน เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว.pdf
6.3 MiB
16 Downloads
Details
1 2 3 13

ประกาศผลสอบนักกายภาพบำบัด

14883451_1306989005999824_1731747607002048896_o

 ๒๑ ตุลาคม วันพยาบาลแห่งชาติ

IMG_7721      

   วันที่ 21 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในฐานะที่พระองค์ท่านทรงสำเร็จการศึกษาวิชาการพยาบาล และตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจในการพัฒนาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา และด้วยพระวิริยะอุตสาหะ นำสิริสุขแก่ปวงชนทุกก้าวพระบาทที่เสด็จไปถึง สมควรเป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ให้ตระหนักในภารกิจของวิชาชีพแห่งตนว่าเป็นงานบริการสุขภาพที่มีความสำคัญ และมีคุณค่าแก่สังคม ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าวแล้วนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรี ให้วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันพยาบาลแห่งชาติ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2533 สภาการพยาบาล และสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในนามของพยาบาลและผดุงครรภ์ทั้งประเทศถือเป็นสิริมงคลอันสูงยิ่ง และได้ร่วมกันจัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ ในวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปีนับแต่นั้นเป็นต้นมา