กิจกรรมโรงพยาบาลค่าย ประชาสัมพันธ์

ทีมส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน จัดโครงการให้ความรู้ Stop Teen Mom ณ รร.รัชตวิทยาคม

                  เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 61  ทีมส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน  จัดโครงการให้ความรู้ Stop Teen Mom ณ รร.รัชตวิทยาคม

Read More
ประชาสัมพันธ์

ประกาศผลสอบบุคคลพลเรือน เพื่อรับจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์

ประกาศผลสอบบุคคลพลเรือน เพื่อรับจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ รายละเอียดคลิก   

Read More