กิจกรรมโรงพยาบาลค่าย ประชาสัมพันธ์

ทีมส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน จัดโครงการให้ความรู้ Stop Teen Mom ณ รร.รัชตวิทยาคม

                  เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 61  ทีมส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน  จัดโครงการให้ความรู้ Stop Teen Mom ณ รร.รัชตวิทยาคม

Read More
กิจกรรมโรงพยาบาลค่าย

ทีมส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน จัดโครงการให้ความรู้โรคเอดส์ ณ หน่วย ศร.พัน.1

                   เมื่อวันที่ 4 มิ.ย.61  11.00 น ทีมส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน   จัดโครงการให้ความรู้โรคเอดส์ แก่ข้าราชการ ลูกจ้างและครอบครัว ณหน่วย ศร.พัน.1 

Read More