โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ ขอแจ้งการปรับเปลี่ยนวันเวลา และสถานที่การให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19

 
 
 195321615_4331563016875726_8728928007307258680_n