กิจกรรมโรงพยาบาลค่าย

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

nn สอบราคาซื้อน้ำยาและเวชภัณฑ์  กำหนดยื่นซองสอบราคา วันที่ 20 ธ.ค. 56 ถึง 8 ม.ค. 57  ณ แผนกส่งกำลัง รพ.ค่ายธนะรัชต์  [wpdm_file id=78]

nnสอบราคา สป.ถาวร สาย พ.   กำหนดยื่นซองสอบราคา วันที่ 19 ธ.ค. 56 ถึง 6 มกราคม 57 ณ แผนกส่งกำลัง รพ.ค่ายธนะรัชต์ [wpdm_file id=77]

สอบราคาซื้อน้ำยาและเวชภัณฑ์  วันที่  16  ธ.ค. ถึง 27 ธ.ค. 2556 [wpdm_file id=76]

Related posts

Leave a Comment