ประกวดราคาจัดซื้อ ประชาสัมพันธ์

ประกวดราคาซื้อเครื่องมือช่วยใส่ท่อหายใจระบบวิดีทัศน์ ชนิดจอภาพแยกจากด้าม

ประกวดราคาซื้อเครื่องมือช่วยใส่ท่อหายใจระบบวิดีทัศน์ ชนิดจอภาพแยกจากด้าม Blade 1 ชิ้น,รูปแบบโค้งสำหรับผู้ใหญ่ที่ใส่ท่อช่วยหายใจยาก

Read More
ประกวดราคาจัดซื้อ ประชาสัมพันธ์

ประกวดราคาจัดซื้อชุดกล้องส่องตรวจหลอดลมขนาดเล็ก สำหรับช่วยใส่ท่อหายใจ ชนิดวิดีทัศน์

ประกวดราคาจัดซื้อชุดกล้องส่องตรวจหลอดลมขนาดเล็ก สำหรับช่วยใส่ท่อหายใจ ชนิดวิดีทัศน์ จำนวน 1 ชุด

Read More
ประกวดราคาจัดซื้อ ประชาสัมพันธ์

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างซ่อมปรับปรุงอาคาร รพ.ค่ายธนะรัชต์

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างซ่อมปรับปรุงอาคาร รพ.ค่ายธนะรัชต์

Read More