ตารางแพทย์ตรวจ

ตารางแพทย์ตรวจอัพเดท 23/8/61

1111

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑ รายการ

ชื่อโครงการ : ซื้อรถยนต์พยาบาลแบบที่ ๕ พร้อมอุปกรณ์สาย พ. เพิ่มเติม

images

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบแบบใช้ก๊าซ ๓ ชนิด พร้อมเครื่องช่วยหายใจควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบแบบใช้ก๊าซ ๓ ชนิด พร้อมเครื่องช่วยหายใจควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน

images

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑ รายการ

ชื่อโครงการ : จ้างปรับปรุงอาคารห้องฉุกเฉิน ของโรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ 

images

ประกาศ ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กแรกเกิดจนถึงผู้ใหญ่ ระบบไมโครโปรเซสเซอร์

ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

images

ชุดแพทย์เคลื่อนที่เผชิญเหตุภัยพิบัติ (M-Mert)

ชุดแพทย์เคลื่อนที่เผชิญเหตุภัยพิบัติ (M-Mert)

Picture 1 of 10

รพ.ค่ายธนะรัชต์ทำการซักซ้อม ชุดแพทย์เคลื่อนที่เผชิญเหตุภัยพิบัติ (M-Mert)นำโดย พ.อ.นภดล ทวีไทย ผช.ผอ.รพ.ค่ายธนะรัชต์ หัวหน้าชุด นำทีม Mertเตรียมออกปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อุทกภัย ณ จว.เพชรบุรี โดยเตรียมความพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถออกปฏิบัติภารกิจได้ทันทีเมื่อได้รับการประสาน