กิจกรรมโรงพยาบาลค่าย

โครงการ Basic life support การช่วยชีวิตเบื้องต้น

โครงการ Basic life support การช่วยชีวิตเบื้องต้น 

ในวันที่ 20- 21 ก.พ.61 รพ.ค่ายธนะรัชต์ ได้จัดอบรมโครงการ Basic life support การช่วยชีวิตเบื้องต้น CPR&ECC ให้แก่บุคลากรภายในรพ.ค่ายธนะรัชต์ เพื่อเป็นองค์ความรู้ในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
1519268496980

Related posts

Leave a Comment