0016
กิจกรรมโรงพยาบาลค่าย

งานมหกรรมคุณภาพ (Beyond Quality)

                              พ.อ.ชูชาติ พลบุรี ผอ.รพ.ค่ายธนะรัชต์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมคุณภาพ รพ.ค่ายธนะรัชต์ (Beyond Quality)คุณภาพ…ที่เหนือกว่า มีการนำเสนอ CQI และสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมลดโลกร้อน

งานมหกรรมคุณภาพ (Beyond Quality)

Picture 19 of 19

พ.อ.ชูชาติ พลบุรี ผอ.รพ.ค่ายธนะรัชต์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมคุณภาพ รพ.ค่ายธนะรัชต์ (Beyond Quality)คุณภาพ...ที่เหนือกว่า มีการนำเสนอ CQI และสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมลดโลกร้อน

Related posts

Leave a Comment