กิจกรรม GREEN & CLEAN Hospital

โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ 

GREEN & CLEAN Hospital

Picture 17 of 18