กิจกรรม GREEN & CLEAN Hospital

โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ 

GREEN & CLEAN Hospital

Picture 2 of 18