ตารางแพทย์ตรวจ

s1 s2

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย(ENV) นำทีมกำลังพลเข้ารับการอบรมและทำการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย

 

0026

                คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย(ENV) นำทีมกำลังพลเข้ารับการอบรมและทำการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย ร่วมกับเจ้าหน้าที่งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลต.เขาน้อย นำโดย พ.อ.ชูชาติ พลบุรี ผอ.รพ.ค่ายธนะรัชต์   พ.อ.กู้เกียรติ  ซื่อสัตยาวงศ์  และพ.อ.นภดล ทวีไทย   ในวันที 14 มี.ค.61  ณ รพ.ค่ายธนะรัชต์

ทีมบริหารจัดการความเสี่ยง (RM) จัดการประชุมแผนอุบัติภัยหมู่/รปม.ให้แก่จนท.ทุกท่าน100%

159675

           ทีมบริหารจัดการความเสี่ยง (RM)  จัดการประชุมแผนอุบัติภัยหมู่/รปม. ให้แก่จนท.ทุกท่าน 100%  นำโดย พ.อ.พลังรัฐ ทองสันตติ์  ร.อ.พัฒนพล และพ.ต.ญ.รัชนี จ่างศรี  ในวันที 7 และ 8 มี.ค.61 ณ.ห้องประชุม รพ.ค่ายธนะรัชต์

ฉีดวัคซีน HPV ป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก ณ รร.ค่ายธนะรัชต์ และรร.บ้านเขาน้อย

เมื่อวันที่ 5 มี.ค.61 ทีมส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน ออกหน่วยฉีดวัคซีน HPV เพื่อป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก ให้นักเรียน ณ รร.ค่ายธนะรัชต์ และ รร.บ้านเขาน้อย

 

S__39419913

 

 

ทีมส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมฯ พบปะและให้คำแนะนำผู้ประกอบการร้านอาหารแผงลอย ในเขตพื้นที่รพ.ค่ายธนะรัชต์

เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 61 ทีมส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมฯ พบปะและให้คำแนะนำผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอย ตามหลัก Clean Food Good Taste ในเขตพื้นที่ รพ.ค่ายธนะรัชต์

LINE_P20180302_081153220

โครงการ Basic life support การช่วยชีวิตเบื้องต้น

โครงการ Basic life support การช่วยชีวิตเบื้องต้น 

ในวันที่ 20- 21 ก.พ.61 รพ.ค่ายธนะรัชต์ ได้จัดอบรมโครงการ Basic life support การช่วยชีวิตเบื้องต้น CPR&ECC ให้แก่บุคลากรภายในรพ.ค่ายธนะรัชต์ เพื่อเป็นองค์ความรู้ในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
1519268496980