ภาพกิจกรรม

ในวันที่ 20- 21 ก.พ.61 รพ.ค่ายธนะรัชต์ ได้จัดอบรมโครงการ Basic life support การช่วยชีวิตเบื้องต้น CPR&ECC    ในวันที่ 20- 21 ก.พ.61 รพ.ค่ายธนะรัชต์ ได้จัดอบรมโครงการ Basic life support
การช่วยชีวิตเบื้องต้น CPR&ECC ให้แก่บุคลากรภายในรพ.ค่ายธนะรัชต์
เพื่อเป็นองค์ความรู้ในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

 

 

 


LINE_P20180302_081201229

เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 61 ทีมส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมฯ พบปะและให้คำแนะนำผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอย ตามหลัก Clean Food Good Taste ในเขตพื้นที่ รพ.ค่ายธนะรัชต์

 

 

 

 


S__39419913

 

เมื่อวันที่ 5 มี.ค.61 ทีมส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน ออกหน่วยฉีดวัคซีน HPV เพื่อป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก ให้นักเรียน ณ รร.ค่ายธนะรัชต์ และ รร.บ้านเขาน้อย

 

 

 

 

 


159675ทีมบริหารจัดการความเสี่ยง (RM) จัดการประชุมแผนอุบัติภัยหมู่/รปม.ให้แก่จนท.ทุกท่าน100%

 

 

 

 

 

 


0026

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย(ENV) นำทีมกำลังพลเข้ารับการอบรมและทำการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย ร่วมกับเจ้าหน้าที่งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลต.เขาน้อย นำโดย พ.อ.ชูชาติ พลบุรี ผอ.รพ.ค่ายธนะรัชต์

 

 

 


วันที่ 22 มี.ค. 61   รพ.ค่ายธนะรัชต์ ออกหน่วย พอ.สว.   นำโดย พ.อ.ชูชาติ พลบุรี
ผอ.รพ.ค่ายธนะรัชต์ และ พ.อ.นภดล  ทวีไทย ผช.ผอ.รพ.ค่ายธนะรัชต์ โดยจัดชุดแพทย์ พยาบาลให้บริการประชาชน ณ บ้านแพรกตะลุย ต.เขาจ้าว อ.ปราณบุรี จ.ประจวบฯ