ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน

ศูนย์เฝ้าระวัง ป้องกันการเจ็บป่วยจากความร้อน จากการฝึกทหารใหม่

Capture1

             โรคลมร้อน ( Heat stroke )เป็นภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ เกิดจากการที่ร่างกายไม่สามารถลดอุณหภูมิกายลงได้ ส่งผลให้การทำงานของระบบอวัยวะต่างๆในร่างกายล้มเหลว และทำให้เสียชีวิตได้ ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอาการ ๓ อย่าง คือ

๑)    ไข้สูง มากกว่าหรือเท่ากับ ๔๐ องศาเซลเซียส

๒)   ไม่มีเหงื่อออก

๓)   ระบบประสาทส่วนกลางทำงานผิดปกติ ได้แก่ เป็นลม กระวนกระวาย พูดไม่

รู้เรื่อง พฤติกรรมเปลี่ยนแปลง ก้าวร้าว ประสาทหลอน ซึมลง เดินโซเซ หมดสติ เป็นต้น ข้อสังเกตอีกประการ คือ ให้รับประทานยาลดไข้แล้วไข้ไม่ลด อย่างไรก็ตามในระยะต้นของผู้ป่วยอาจพบว่ามีเหงื่ออกมาก แต่ในที่สุดก็จะเข้าสู่ภาวะที่ไม่มีเหงื่อ ซึ่งเกิดจากการพร่องของสารน้ำในร่างกาย และต่อมเหงื่อทำงานผิดปกติ

 

 

Leave a Comment