ศูนย์พัฒนาคุณภาพ

โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล HA           ( Re-Accreditation)

 ( 12 ม.ค. 2559 – 11 ม.ค. 2562 )

Picture1

ใส่ความเห็น