พิธีรับส่งหน้าที่ ผอ.รพ.ค่ายธนะรัชต์

พิธีรับส่งหน้าที่ ผอ.รพ.ค่ายธนะรัชต์ ระหว่าง พอ.วรวุฒ์ สมิติษเฐียร กับ พ.อ.ชูชาติ พลบุรี More »

พิธีรับส่งหน้าที่ ผอ.รพ.ค่ายธนะรัชต์

พิธีรับส่งหน้าที่ ผอ.รพ.ค่ายธนะรัชต์ ระหว่าง พอ.วรวุฒ์ สมิติษเฐียร กับ พ.อ.ชูชาติ พลบุรี More »

พิธีรับส่งหน้าที่ ผอ.รพ.ค่ายธนะรัชต์

พิธีรับส่งหน้าที่ ผอ.รพ.ค่ายธนะรัชต์ ระหว่าง พอ.วรวุฒ์ สมิติษเฐียร กับ พ.อ.ชูชาติ พลบุรี More »

ข้าราชการและบุคลากร รพ.ค่ายธนะรัชต์ น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

More »

ข้าราชการและบุคลากร รพ.ค่ายธนะรัชต์ น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

More »

ข้าราชการและบุคลากร รพ.ค่ายธนะรัชต์ น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

More »

 

พิธีรับส่งหน้าที่ผอ. รพ.ค่ายธนะรัชต์

พิธีรับส่งหน้าที่ผอ. รพ.ค่ายธนะรัชต์ ระหว่าง พ.อ.วรวุฒิ สมิติษเฐียร และ พ.อ.ชูชาติ พลบุรี

S__2506765

ตารางแพทย์ตรวจ

s1 s2

Big Cleaning Day

Big Cleaning Day กิจกรรมร่วมแรงร่วมใจ ทำความสะอาดใหญ่โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์

16813

 

โครงการชีวิตสดใสวัย40+

การบรรยายพิเศษในโครงการ “ชีวิตสดใสในวัย 40 บวก” โดย พล.ต.สายัณห์  สวัสดิ์ศรี รองจก.พบ. ณ ห้องประชุมรพ.ค่ายธนะรัชต์

16794

สอบราคาซื้อน้ำยาและเวชภัณฑ์ทางพยาธิวันที่10ก.พ.-27 ก.พ. 2560

โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อน้ำยาและเวชภัณฑ์ทางพยาธิ จำนวน 8 รายการ ระหว่างวันที่ วันที่10ก.พ.-27 ก.พ. 2560

ดาวน์โหลดรายละเอียด  ดาวน์โหลด (2)