รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก ร่วมพิธีปิดการอบรม นป. เลื่อนฐานะ ฯ รุ่นที่ 2/56 และเยี่ยมชมโรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์

IMG2

รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก ร่วมพิธีปิดการอบรม นป. เลื่อนฐานะ ฯ รุ่นที่ 2/56 และเยี่ยมชมโรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์

ใส่ความเห็น